mercredi 7 mai 2014

Ankèt de IHSI sou aktivite Infomèl yo an ayiti

Taksi moto yo nan enfomèl la tou
Sektè enfomèl la nan peyi nou trè neglije. Se pfwa dè solisyon ki met dezod ke le pli souvan otorite yo anplwaye. Men nan tout priz de desizyon nou tout konnen enpotans done statistik. Eske nou ka di ke se a koz de yon mank de done ke moun ki responsab yo pa genyen ki fè yo poko ka adrese pwoblèm nan? Mwen pa kwè paske, gouvèneman nou an gen yon entitisyon ke li ap finanse pou fè ankèt pou li sou dè sitiyasyon byen detèmine. Lèfini, eske nou pa konn abity wè otorite nou yo ap aji san yo pa gad done statistik yo? E mwen konnnen lè sa se tankou ou ap poze aksyon je fèmen. Eske nou poko tande otorite nou yo ki ap voye monte nan sans kontrè ke sa done statistik yo di? Se de bèl kesyon pou nou poze. Nan sa ki konsène Sektè enfomèl la an ayiti IHSI te fè soti yon dokiman ankèt sou pwoblèm nan, li an fransè, men nou ka toujou fè yon ti gade li epi nan yon lot piblikasyon nan komante li:

Klike la pou plis enfomasyon

Aucun commentaire:

Publier un commentaire