jeudi 8 mai 2014

Reprezantasyon Fanm nan Sektè enfomèl la

Yo souvan di ke fanm yo se poto mitan yon fwaye yo, men ki plas yo okipe nan ekonomi peyi nou an? Fanm yo tankou nou ka remake li patisipe anpil nan ti aktivite ekonomik nou yo, sa ki ta dwe yon bon bagay pou pwosesis emansipasyon fanm nan peyi nou an. Malerezman patisipasyon yo fè pati 3/4 nan aktivite enfomèl nou an. Se yo, an majorite, ki ap jere ti komès nou wè nan lari yo, oubyen ti boutik nou abitye wè yo. Nou pa bezwen pale de mouvman madan sara yo ki tout jounen ap vwayaje nan bato, machin avèk machandiz. Gen anpil kesyon nou ta renmen poze sou sa, pa egzanp: Eske se nan anbisyon fanm yo pou yo pran endepandans ekonomik yo ki fè yo prezan konsa nan aktivite enfomèl la an AYITI?(Paske se yon sous de reveni rapid e senp menm ke li pap janm gwo). Nadjine Francois ap eseye pote kèk eleman de repons ak ti presizyon sou sa a travè videyo sa...
Klike la pou gade videyo a

Aucun commentaire:

Publier un commentaire