mardi 20 mai 2014

KI POLITIK POU SEKTÈ ENFOMÈL LA

Repotaj sa soti dirèktman nan Alquarra TV an Afrik, se yon chèn TV a lechèl entanasyonal. Yo ap fè eta de sektè enfomèl la sou kontinan afriken an, kote li reprezante 68% de ekonomi an. Yo rankontre tou ak ekriven Ali Mbaye pou yo gade ki solisyon ki eksperimante deja et kisa ki te ka fèt anplis pou solisyone pwoblèm nan. An nou gade...

Aucun commentaire:

Publier un commentaire