jeudi 8 mai 2014

NOUVO AK ANSYEN VIZAJ SEKTE ENFOMEL LA

Nan Piblikasyon sa mwen ta renmen pataje avèk nou Yon trevay de rechèch ke yon seri etidyan nan sosyoloji nan fakilte UEH la te reyalize an janvye 2013 sou ansyen ak nouvo vizaj ke Aktivite enfomel la prezante Se denyè tan nan peyi nou an. Yo pran youn apre lot kom egzanp aktivite: Chofe Taxi yo, machann minit rechaj rapid yo pou 2 konpayi kominikasyon peyi a (NAP TOUNEN SOU SA), Ti machann sachè dlo yo, machann manje kwit yo, bouretye yo...


... chargement d'un diaporama en cours ....
Klike la pou li atik la

Aucun commentaire:

Publier un commentaire